Wallenstam ska minska koldioxidbelastningen i beståndet med 15 procent per kvadratmeter fram till 2018. Nu har bolaget tillsatt Bo Strandberg som ny miljöchef som bland annat ska identifiera nya lösningar inom miljöteknik.
Publicerat 22 januari, 2015

Wallenstams nya miljöchef ska identifiera ny miljöteknik

Wallenstam ska minska koldioxidbelastningen i beståndet med 15 procent per kvadratmeter fram till 2018. Nu har bolaget tillsatt Bo Strandberg som ny miljöchef som bland annat ska identifiera nya lösningar inom miljöteknik.

Bo Strandberg, tidigare vd på Wallenstams energibolag Svensk NaturEnergi, ska i sin nya roll att driva och utveckla Wallenstams arbete inom miljö- och energifrågor inom förvaltning och nybyggnation.

[ Annons ]

En av uppgifterna är att identifiera nya lösningar inom miljöteknik. Ett pilotprojekt som pågår är att undersöka möjligheten använda solfångare året runt kunna tillsammans med markvärmelager för att värma upp fastigheter.

Wallenstam har bland annat som mål att minska koldioxidbelastningen i fastighetsbeståndet med 15 procent per kvadratmeter fram till 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]