[ Annons ]

Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam. Foto: Wallenstam.
Publicerat 19 oktober, 2020

Wallenstams nya klimatmål

Wallenstams inför fyra nya klimatmål i sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggverksamheten samt från fastigheternas energianvändning och restavfall. 

Målen som Wallenstam satt upp är ett minskat CO2-utsläppen från byggverksamheten med 10 procent per kvadratmeter, en minskning av CO2-utsläppen från fastigheternas energianvändning med 15 procent per uppvärmd kvadratmeter, en minskning av fastigheternas restavfall med 10 procent per kvadratmeter, samt att Wallenstams tjänsteresor ska genomföras med elbil, tåg eller via fullt klimatkompenserad och biobränslebaserad flygresa.

– I Sverige lever vi som att det finns resurser motsvarande 4 jordklot. Wallenstam vill och kan göra skillnad. Vi har en medveten långsiktig hållbarhetsstrategi, arbetar med prioriterade mål enligt Agenda 2030 och spetsar nu till vårt hållbarhetsarbete ytterligare med fyra klimatmål, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

[ Annons ]

Utöver de fyra klimatmål har Wallenstam även beslutat att alla obligationer som ges ut i fortsättningen ska vara gröna.

– Hela vårt fokus på hållbarhet bottnar i vår värdegrund med utgångspunkt från respekt, engagemang och utveckling. Vi står inför en grön omstart i samhället och arbetar på flera olika sätt för att utifrån vår affär bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför har vi nu kompletterat med fyra konkreta klimatmål inom nuvarande affärsplan, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Wallenstam har sedan tidigare fokuserat övriga mål inom FN:s Agenda 2030, som exempelvis jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna.

Tidigare i år beslutades att även komplettera vindkraften med solceller på de fastigheter där det är möjligt.

– Hållbarhetsfrågan är en ständigt pågående process hos oss. Vi har inom Wallenstam tillsatt en klimatgrupp med kompetenta kollegor som representerar olika delar i verksamheten. Vi har gemensamt, i en utvecklande och positiv process, format de fyra klimatmål som gäller till och med år 2023, säger Karin Mizgalski.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]