Foto: Wallenstam
Publicerat 20 september, 2019

Wallenstam testar nudging

Wallenstam vill uppmuntra sina hyresgäster att sortera sitt avfall på rätt sätt och öka återvinningen i ett utvalt testområde. Därför inleder man ett nudging-samarbete med Beteendelabbet.

Wallenstam får hjälp av Beteendelabbet att undersöka hinder och motivation kring återvinningsbeteenden. Beteendelabbet designar sedan så kallade nudges, “snälla knuffar”, som ska uppmuntra och förenkla återvinnig för hyresgästerna.

[ Annons ]

– I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på att årligen minska vår miljöpåverkan bland annat genom insatser inom just återvinning och att minska mängden avfall. Vi har idag en utmaning i hur man källsorterar och använder sop-/miljörum och ser fram emot vad samarbetet i detta pilotprojekt kan leda till, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Mätningar innan, under och efter projektets gång gör att man kan utvärderas och jämföra åtgärderna med exempelvis ett liknande bostadsområde där nudging inte har testats. Projektet pågår under hösten 2019 och resultat och åtgärder kan sedan skalas upp och implementeras i fler bostadsområden och vidareutvecklas för att bli än mer effektiva.

– Vi ser fram emot att förstå oss på återvinningsbeteendet i Wallenstams fastigheter. Vi hoppas att kunna skapa ett win-win projekt, där vi gör nytta för miljön, sänker kostnader och ökar trivseln för de boende, säger Kajsa Lindström på Beteendelabbet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]