Publicerat 31 mars, 2021

Wallenstam summerar genomförda affärer, inflyttningar och byggstarter i första kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam summerar i ett pressmeddelande genomförda affärer, inflyttningar och byggstarter i första kvartalet 2021.

Wallenstam färdigställde 405 hyresrätter i första kvartalet och byggstartade 189 lägenheter i Kallebäcks terrasser i Göteborg. Dessutom har bolaget genomfört ett antal fastighetsaffärer under kvartalet.

Wallenstam har nu 975 lägenheter i produktion i Kallebäcks terrasser och 2 095 lägenheter under produktion.

Följande affärer har genomförts under kvartalet:
* Fastigheten Härryda Mölnlycke 1:169 omfattande mark med byggrätter har sålts till Bonava. Köpeskillingen uppgick till 34 miljoner kronor.
* Tomträtten för fastigheten Järnbrott 195:1 har friköpts från Göteborg stad. Köpeskillingen uppgick till 34 miljoner kronor.
* Fastigheterna Mörten 6, Nejonögat 16 samt Nejonögat 17 vid Åbybergsgatan i Mölndal har till följd av en markanvisning förvärvats från Mölndals kommun. Köpeskillingen uppgick till 190 miljoner kronor.
* Tomträtten tillhörande fastigheten Göteborg Gamlestaden 740:23, med adress Marieholmsgatan 60-62, förvärvades via bolag till ett överenskommet fastighetsvärde om 17 miljoner kronor. I samband med affären har ett nytt tolvårigt hyresavtal tecknats med Bjora Group, verksamma inom spedition och logistik, avseende hela tomträtten.

I första kvartalet erhöll Wallenstam en markanvisning i Barkarbystaden, Järfälla, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 2 februari.

Wallenstam har köpt den byggnad som utgjort den tillfälliga Östermalmshallen i Stockholm. Köpeskillingen uppgick till 12 miljoner kronor.

Wallenstam har även sålt hela sitt aktieinnehav i Exeger Sweden, samt förvärvat aktier i Klarna, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 29 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]