[ Annons ]

Nu är Wallenstam på väg mot en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad gällande cirka 100 bostader per år under en sexårsperiod. Överenskommelsen innebär att Helsingborg ska verka för att erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter på kommunal mark.
Publicerat 22 februari, 2012

Wallenstam skriver avtal för att bygga i Helsingborg

Nu är Wallenstam på väg mot en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad gällande cirka 100 bostader per år under en sexårsperiod. Överenskommelsen innebär att Helsingborg ska verka för att erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter på kommunal mark.

– Överenskommelsen betyder fler och bättre bostäder i Helsingborg. Vi betraktar Wallenstam som en mycket seriös aktör. Från stadens sida önskar vi nu en skyndsam fortsatt process. Så att både helsingborgare och blivande helsingborgare får fler trivsamma bostäder, säger Magnus Jälminger (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

[ Annons ]

Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige. Den innebär att Helsingborgs stad ska verka för att på kommunens mark erbjuda Wallenstam tomter med byggrätter för nyproduktion av bostäder och då främst hyresrätter.

Wallenstam förvaltar i dagsläget cirka 700 lägenheter i Helsinborg.

– Vi har under ett flertal år arbetat aktivt med nyproduktion i både Stockholm och Göteborg. Med denna avsiktsförklaring blir vår nyproduktionssatsning komplett i samtliga våra regioner då även Helsingborg inkluderas. Vi ser fram emot att tillsammans med Helsingborgs kommun bidra till en positiv och hållbar stadsutveckling även här, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]