Publicerat 27 april, 2021

Wallenstam ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i första kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 561 miljoner kronor (523), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 414 miljoner kronor (386), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 291 miljoner kronor (275), en ökning med 5,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 901 miljoner kronor (395). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 311 miljoner kronor (254), värdeförändringar på finansiella instrument med 253 miljoner kornor (-177) och värdeförändring på syntetiska optioner med 15 miljoner kronor (1).

Resultatet efter skatt blev 723 miljoner kronor (309), en ökning med 134,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,20 kronor (1,0), vilket innebär en ökning med 120,0 procent mot föregående år.

Substansvärde steg till 100,90 kronor per aktie (92,60) per den 31 mars.

Investeringarna i byggnation av fastigheter uppgick till 807 miljoner kronor (983) i första kvartalet.
Wallenstam hade 2 100 lägenheter under produktion per den 31 mars.

- Wallenstam står sig starkt - vi är uppbyggda på ett sådant sätt att vi ska kunna stå emot kriser så bra som möjligt, en direkt följd av mina egna erfarenheter av de kriser jag genomgått. Förutom starka finanser har vi kommersiella fastigheter i centrala Göteborg och bostadsfastigheter i attraktiva bostadsområden i Göteborgs- och Stockholmsregionen, kommenterar vd Hans Wallenstam i delårsrapporten.

- Resultatet för kvartalet ligger helt i linje med vad vi förväntat oss, då pandemin inte påverkat våra siffror för kvartal 1. Förvaltningsresultatet ökar. Värderingen på våra förvaltningsfastigheter ligger still. Vi justerar, som alltid, värdet på vår effektiva nybyggnation i takt med att de produceras, och visar de värden som vi skapar successivt, avslutar Hans Wallenstam.


Wallenstam, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter5615237,3%
Driftöverskott4143867,3%
Förvaltningsresultat2912755,8%
Resultat före skatt901395128,1%
Nettoresultat723309134,0%
Resultat per aktie, kronor2,201,0120,0%
Substansvärde per aktie, kronor100,9092,609,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]