Publicerat 9 februari, 2021

Wallenstam ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet, höjer utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna steg till 555 miljoner kronor (515), en ökning med 7,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 408 miljoner kronor (370), en ökning med 10,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 271 miljoner kronor (257), en ökning med 5,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 153 miljoner kronor (2 178). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 722 miljoner kronor (1 590) och värdeförändringar på finansiella instrument med 77 miljoner kronor (332).

Resultatet efter skatt blev 934 miljoner kronor (1 699), en minskning med 45,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,90 kronor (5,30), vilket innebär en minskning med 45,3 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 kronor per aktie (0,50) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,60 kronor per aktie.

Substansvärdet steg till 98,30 kronor per aktie (91,30) vid årsskiftet.

- För Wallenstams del så kan jag återigen konstatera att vi har en aff ärsmodell som jag känner mig väldigt trygg i, där vi som bolag skapar värde även i sådana här osäkra tider. Vi har under året fortsatt att leverera bostäder och hyra ut kommersiella ytor, främst kontor, och båda dessa marknader har trots turbulensen i samhället varit stabila. Vi har också kommit ytterligare en bit på vår resa mot målet att uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor till och med 2023. Hittills i vår femåriga aff ärsplan har vi genererat drygt 19 kronor, det är jag mycket nöjd med, kommenterar vd Hans Wallenstam.

- Vi har även haft möjlighet att stärka vår projektportfölj ytterligare för framtida nyproduktion, och har under 2020 köpt mark för framtida nyproduktion med planerad byggstart både i närtid och med längre planeringshorisont. Projektportföljen omfattar nu cirka 17 000 framtida möjliga bostäder, avslutar Hans Wallenstam.

Wallenstam, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter5555157,8%
Driftöverskott40837010,3%
Förvaltningsresultat2712575,4%
Resultat före skatt1 1532 178-47,1%
Nettoresultat9341 699-45,0%
Resultat per aktie, kronor2,905,30-45,3%
Substansvärde per aktie, kronor98,3091,307,7%
Utdelning per aktie, kronor1,200,50140,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]