Publicerat 22 oktober, 2020

Wallenstam ökar förvaltningsresultatet med 2 procent i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol.

Hyresintäkterna steg till 536 miljoner kronor (510), en ökning med 5,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 424 miljoner kronor (403), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 310 miljoner kronor (304), en ökning med 2,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 446 miljoner kronor (574). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 187 miljoner kronor (460), värdeförändringar på finansiella instrument med 12 miljoner kronor (-171) och värdeförändringar på syntetiska optioner med -51 miljoner kronor (-18).

Resultatet efter skatt blev 344 miljoner kronor (463), en minskning med 25,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,10 kronor (1,40), vilket innebär en minskning med 21,4 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 95,10 kronor per den 30 september. Det är en ökning med 3,80 kronor per aktie för årets nio första månader.

Wallenstams mål är att öka substansvärdet med 40 kronor per aktie i affärsplanen för 2019 till 2023. Målet mäts från substansvärdet på 79,20 kronor per aktie den 1 oktober 2018. Ökningen är därmed hittills 15,90 kronor under affärsplanen.

- Resultatet hittills för 2020 visar att Wallenstams verksamhet fungerar mycket bra. Tack vare vår affärsmodell kan vi även i osäkrare tider skapa resultat genom eget arbete. Vi fortsätter att leverera och kan vara stolta över det vi gör. Successivt fortsätter vi att skapa värde, för samhället, våra kunder och våra aktieägare, kommenterar vd Hans Wallenstam i delårsrpaporten.

- Vår pågående nybyggnation har i princip inte alls påverkats av pandemin, utan löper på enligt plan. Efterfrågan på bostäder är fortfarande enormt stor på de orter där vi verkar. I dagsläget står drygt 120 000 personer i vår egen kö till våra nyproducerade hyreslägenheter. I det kommersiella beståndet finns det en osäkerhet gällande de mest utsatta branscherna. För vår del är det butiker och restauranger i entrévåningarna i våra fastigheter som har det tuffast, medan det är en god efterfrågan på våra kontorsytor, fortsätter Hans Wallenstam.

Wallenstam, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter5365105,1%
Driftöverskott4244035,2%
Förvaltningsresultat3103042,0%
Resultat före skatt446574-22,3%
Nettoresultat344463-25,7%
Resultat per aktie, kronor1,101,40-21,4%
Substansvärde per aktie, kronor95,10

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]