Publicerat 27 april, 2021

Wallenstam ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 561 miljoner kronor (523), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 414 miljoner kronor (386), en ökning med 7,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 291 miljoner kronor (275), en ökning med 5,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 901 miljoner kronor (395).

Resultatet efter skatt blev 723 miljoner kronor (309), en ökning med 134,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,20 kronor (1,0), vilket innebär en ökning med 120,0 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 100,90 kronor (92,60).

Wallenstam, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter5615237,3%
Driftöverskott4143867,3%
Förvaltningsresultat2912755,8%
Resultat före skatt901395128,1%
Nettoresultat723309134,0%
Resultat per aktie, kronor2,201,0120,0%
Substansvärde per aktie, kronor100,9092,609,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]