Publicerat 9 februari, 2021

Wallenstam ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 555 miljoner kronor (515), en ökning med 7,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 408 miljoner kronor (370), en ökning med 10,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 271 miljoner kronor (257), en ökning med 5,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 153 miljoner kronor (2 178).

Resultatet efter skatt blev 934 miljoner kronor (1 699), en minskning med 45,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,90 kronor (5,30), vilket innebär en minskning med 45,3 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,20 kronor (0,50).

Substansvärde per aktie låg på 98,30 kronor (91,30).

Wallenstam, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter5555157,8%
Driftöverskott40837010,3%
Förvaltningsresultat2712575,4%
Resultat före skatt1 1532 178-47,1%
Nettoresultat9341 699-45,0%
Resultat per aktie, kronor2,905,30-45,3%
Substansvärde per aktie, kronor98,3091,307,7%
Utdelning per aktie, kronor1,200,50140,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]