Publicerat 8 juli, 2021

Wallenstam ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 574 miljoner kronor (518).

Driftnettot uppgick till 445 miljoner kronor (395).

Förvaltningsresultatet uppgick till 319 miljoner kronor (275), en ökning med 16,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 923 miljoner kronor (400).

Resultatet efter skatt blev 1 099 miljoner kronor (322), och per aktie 3,4 kronor (1,0).

Substansvärde per aktie låg på 104,5 kronor (93,80).

Under kvartalet har 355 lägenheter färdigställts och inflyttats, varav 96 i Göteborg och 239 i Stockholm. 421 lägenheter byggstartades i fyra olika projekt i Göteborg.

"Jag är väldigt nöjd med resultatet för första halvåret 2021, där alla siffror pekar åt rätt håll! Vårt förvaltningsresultat ökar med 11 procent och driftnettot med 10 procent. Förutom detta har vi skapat ytterligare cirka 400 miljoner kronor i värde i vår nyproduktion", skriver vd Hans Wallenstam.

Wallenstam, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter57451810,8%
Driftöverskott44539512,7%
Förvaltningsresultat31927516,0%
Resultat före skatt923400130,8%
Nettoresultat1 099322241,3%
Resultat per aktie, kronor3,41,0240,0%
Substansvärde per aktie, kronor104,593,8011,4%

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]