[ Annons ]

Wallenstams delårsrapport visar ett minskat resultat efter skatt. Resultatet för andra kvartalet uppgick till 177 miljoner kronor jämfört med 316 miljoner i fjol och för halvåret uppgår resultatet efter skatt till 354 miljoner kronor – nästan en halvering mot förra årets 600 miljoner.
Publicerat 6 augusti, 2014

Hans Wallenstam nöjd trots sänkt resultat

Wallenstams delårsrapport visar ett minskat resultat efter skatt. Resultatet för andra kvartalet uppgick till 177 miljoner kronor jämfört med 316 miljoner i fjol och för halvåret uppgår resultatet efter skatt till 354 miljoner kronor – nästan en halvering mot förra årets 600 miljoner.

Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 6,7 procent.

[ Annons ]

Hyresintäkterna för delårsperioden uppgår till 793 miljoner kronor (794 miljoner kronor under 2014). Förvaltningsresultatet för fastigheter uppgår till 289 miljoner kronor, en ökning mot förra årets 225 miljoner kronor.

Wallenstam har sålt fastigheter för 771 miljoner kronor, en ökning jämfört med fjolårets 449 miljoner kronor, och resulterat i realiserade värdeförändringar om 98 miljoner kronor (13), vilket är 15 procent över årsskiftesvärdering.

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 393 miljoner kronor (203) och på derivatinstrument till -427 miljoner kronor (302).
– Det låga ränteläget, som gett oss den lägsta snitträntan någonsin i bolaget, innebär lägre kostnader för oss, vilket är positivt. Däremot påverkas värdeförändringar i derivatportföljen negativt, vilket inverkar på resultaträkningen, men inte på kassaflödet. Så länge derivaten inte realiseras är det endast en teoretisk kostnad, kommenterar vd Hans Wallenstam.

Resultat efter skatt uppgår till 354 miljoner kronor (600) och vinst per aktie till 2,1 kr (3,5).
Investeringar i fastigheter uppgår till totalt 931 miljoner kronor (949), och i vindkraft till 194 miljoner kronor (269).

Andra kvartalet 2014:

  • Hyresintäkterna uppgår till 394 miljoner kronor (398).
  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 150 miljoner kronor (135).
  • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 283 miljoner kronor (78) och på derivatinstrument till -220 miljoner kronor (192).
  • Resultat efter skatt uppgår till 177 miljoner kronor (316) och vinst per aktie till 1,1 kr (1,9).

– Jag är fantastiskt nöjd över att kunna konstatera att resultat före skatt, exklusive värdeförändringar från derivatinstrument, ökade med drygt 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten i fastigheternas förvaltningsresultat ökade med hela 28 procent under första halvåret 2014. Projektutvecklingen fortskrider enligt plan och vi har nu 1 300 lägenheter i produktion, kommenterar vd Hans Wallenstam.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]