Publicerat 13 april, 2021

Wallenstam minskar sina utsläpp och förbättrar hållbarhetsbetygen

Fastighetsbolaget Wallenstam har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2020.Redovisningen har utökats jämfört med tidigare år och visar att koncernen minskade sitt klimatavtryck under 2020 jämfört med 2019, främst genom minskade CO2-utsläpp från byggverksamheten och genom minskad energianvändning i befintligt bestånd. Dessutom har bolaget förbättrat sina resultat från både Morningstars ESG-utvärderare Sustainalytics och i hållbarhetsindexet CDP, Carbon Disclosure Project. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Genom vår utökade rapportering har vi blivit mer transparenta. En stor skillnad jämfört med tidigare år är att vi nu också redovisar utsläpp från byggverksamheten, köldmedieläckage och våra tjänsteresor. Vi ser att detta skapar en ökad medvetenhet. Att vi redan nu märker en positiv effekt tack vare ett utökat hållbarhetsarbete känns lovande inför framtiden, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Wallenstams hållbarhetsarbete stödjer även FN-initiativet Global Compact som innebär att man arbetar utifrån de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen, antikorruption och ansvarstagande gällande miljöfrågor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]