Wallenstam är en av de åtta aktörer som valts ut av Uppsala kommun att medverka i arbetet om etapp 1 i Östra Sala backe i Uppsala. Efter arbete med detaljplaner 2012 är förhoppningen att områdets första kvarter kan börja byggas 2013/2014.
Publicerat 14 oktober, 2011

Wallenstam med och utvecklar Östra Sala backe

Wallenstam är en av de åtta aktörer som valts ut av Uppsala kommun att medverka i arbetet om etapp 1 i Östra Sala backe i Uppsala. Efter arbete med detaljplaner 2012 är förhoppningen att områdets första kvarter kan börja byggas 2013/2014.

Tillsammans med kommunen och övriga byggherrar har arbetet påbörjats med att hitta former för samverkan, utveckla gemensamma kvalitets- och hållbarhetskriterier, fördela mark och fördjupa studier kring hur området ska gestaltas..

[ Annons ]

– Vi är stolta över att vara en av de aktörer som valts ut för att bidra till utvecklingen av området Östra Sala backe. Det här är det första projektet i Uppsala som vi deltar i och vi hoppas på en roll i den fortsatta stadsutvecklingen här framöver, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Området Östra Sala backe i Uppsalas östra stadsdelar ska enligt kommunen tillföra något nytt i innehåll, funktion och utformning. Området ska planeras och byggas med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Ambitionen är hög, området förväntas bli ett föregångsprojekt gällande kommunens arbete med stadsutveckling.

– Vi har tillsammans med övriga byggherrar bjudits in tidigt i processen för att gemensamt med kommunen skapa idéer och hitta innovativa lösningar. Det möjliggör ett helhetsgrepp för både planering och utveckling av området, säger Hans Wallenstam.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]