Publicerat 1 september, 2020

Wallenstam kallar till extra stämma den 30 september för att besluta om utdelning

Aktiägarna i fastighetsbolaget Wallenstam kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer den extra bolagsstämman att hållas enbart genom förhandsröstning, poströstning. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar.

Styrelen föreslår att bolagsstämman beslutar om en utdelning på 50 öre per aktie. Avstämningsdagen föreslås vara den 2 oktober med utbetalning den 7 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]