Publicerat 17 augusti, 2020

Wallenstam kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning på 50 öre per aktie

Fastighetsbolaget Wallenstam har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 30 september för att besluta om en utdelning på verksamhetsåret 2019 om 50 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid årsstämman den 28 april togs beslut om att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills konsekvenserna av covid 19-pandemin bättre kunde överblickas och om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av 2020.

Konsekvenserna av pandemin kan nu bättre överblickas och därför beslutar styrelsen om en extra bolagsstämma där beslut föreslås om en utdelning på 50 öre per aktie för verksamhetsåret 2019.

Wallenstam har fokuserat på att säkerställa likviditeten för hela år 2020 samt agerat ansvarsfullt och stöttande till våra hyresgäster. Detta genom att i första hand ge hyresrabatter till våra kommersiella hyresgäster i de mest utsatta branscherna under det andra kvartalet. Situationen för dessa känns för närvarande stabilare och det kan anas en viss ljusning.

- Wallenstam har en stabil verksamhet som bygger på hälften bostäder i bra lägen i de största städerna samt attraktiva kommersiella fastigheter i centrala Göteborg. Till våra bostäder har kön ökat under pandemin och uthyrningen av nyproduktionen går enligt plan. Vi har även under nuvarande konjunktur en stabil efterfrågan på kontor till våra attraktiva fastigheter i centrum, säger vd Hans Wallenstam

- Vi investerar mycket i vår nyproduktion och har dessutom förvärvat mark för stora framtida projekt, under rådande pandemi. Finansieringssituationen ser stabil ut, likviditeten för 2020 har säkerställts och kapitalmarknaden har börjat återhämta sig. I spåren av konjunkturläget kommer det skapas investeringsmöjligheter både i form av nya projekt, byggnation, mark och fastigheter, tillägger Hans Wallenstam.

Wallenstams ursprungliga förslag från i februari till årsstämman var en utdelning på 1,90 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 95 öre per aktie.

- Styrelsens förslag om 0,50 kronor ska ställas i förhållande till de 0,95 kronor som skulle delats ut under andra halvåret 2020. Wallenstam har stora investeringsplaner i nyproduktion av bostäder samt vill vara berett på affärsmöjligheter som kan uppstå under den närmaste tiden. I kombination med dessa möjligheter känns det positivt att också kunna ge aktieägarna en balanserad utdelning med tanke på att pandemin fortsatt är aktiv, säger styrelseordförande Lars-Åke Bokenberger..

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]