[ Annons ]

Wallenstam investerar 350 miljoner i en vindkraftpark med åtta verk vid Gunnarby i Uddevalla kommun. En första turbinleverans kommer att ske i oktober 2012.
Publicerat 1 februari, 2012

Wallenstam investerar i åtta vindkraftverk

Wallenstam investerar 350 miljoner i en vindkraftpark med åtta verk vid Gunnarby i Uddevalla kommun. En första turbinleverans kommer att ske i oktober 2012.

Avtal har tecknats med Siemens som ska leverera verken av modell SWT-2.3-113. Den totala installerade effekten kommer att uppgå till 18,4 MW och beräknad driftstart för de åtta verken är första kvartalet 2013.

[ Annons ]

– Vi arbetar medvetet mot vårt mål att 2013 ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker eget och kunders behov räknat på kWh månadsbehov. Vi närmar oss målet och har hittills fattat investeringsbeslut motsvarande 96 % av den installerade effekt vi behöver för att vara självförsörjande, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Nu påbörjas markarbeten för vindkraftparken i Gunnarby som är belägen cirka 15 kilometer nordväst om Uddevalla. Wallenstam har idag 25 vindkraftverk i drift i 11 parker samt tre vattenkraftverk med en total installerad effekt på 45,7 MW. Övriga vindkraftsparker som är under byggnation är Middagsberget i Bergs kommun, Jämtland och Vettåsen i Sandvikens kommun i Gästrikland. Dessa parker omfattar totalt 13 verk med en installerad effekt på 32 MW.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]