[ Annons ]

Profi Fastigheter har sålt en fastighet i Sundbyberg till Wallenstam. Fastigheten utgör ett stadsdelsprojekt med möjlighet att bygga 600 – 800 bostäder samt lokaler för verksamheter och service.
Publicerat 23 mars, 2015

Wallenstam förtätar med bostäder i Sundbyberg

Profi Fastigheter har sålt en fastighet i Sundbyberg till Wallenstam. Fastigheten utgör ett stadsdelsprojekt med möjlighet att bygga 600 – 800 bostäder samt lokaler för verksamheter och service.

Angränsande till de expansiva områdena Stora Ursvik, Järvastaden och Arenastaden ligger den stadsutvecklingsfastighet som Wallenstam förvärvat av Profi.

[ Annons ]

Fastigheten omfattar 37 000 kvadratmeter lokalytor för kontor, lager och handel, men också möjligheten att uppföra mellan 600 och 800 bostäder.

Profi Fastigheter förvärvade fastigheten 2010. Under innehavstiden har flera stora uthyrningar samt betydande investeringar gjorts i fastigheten.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur Profi bedriver aktiv förvaltning och utveckling. Fastigheten förvärvades i ett svårt marknadsläge och med stora vakanser, men vi har under vår innehavstid kraftigt ökat driftsnettot. Vi såg tidigt utvecklingspotentialen för fastigheten och möjligheterna att skapa ett attraktivt stadsdelsprojekt. säger Thomas Sipos Vice VD i Profi Fastigheter.

Profi Fastigheter har initierat och, tillsammans med Sundbybergs kommun, drivit planarbete för att skapa en ny flexibel och hållbar detaljplan för fastigheten. Planarbetet har passerat granskningsskedet och förbereds nu för antagande. Syftet med den nya detaljplanen är att bidra till Hallonbergens utveckling genom att förtäta området och skapa en attraktiv stadsdel med bostäder i varierande upplåtelseformer, ett levande stadsliv med naturliga mötesplatser och en ökad trygghet för de boende.

– Efter 5 års intensivt planarbete känns det väldigt stimulerande att få lämna över stadsdelsprojektet till Wallenstam, en av Sverige absolut främsta och största utvecklare av bostäder. Wallenstam har mycket framgångsrikt genomfört bostadsprojekt i Sundbyberg och har de resurser som krävs för att på bästa sätt realisera stadsdelsprojekt. Jag är mycket stolt över stadsdelsprojektet som vi utvecklat inom egen fastighet och i ett nära och gott samarbete med Sundbybergs kommun, säger Staffan Olsson VD i Profi Fastigheter.

Värdet på den fastighet som Wallenstam förvärvat i Sundbyberg uppgår till 493,5 miljoner kronor.  Fastigheten tillträds den 31 mars 2015.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]