Publicerat 31 mars, 2022

Wallenstam färdigställde 354 hyresrätter i första kvartalet

Fastighetsbolaget Wallenstam har under årets första kvartal färdigställt 354 hyresrätter, fördelat på fem projekt på fyra orter i Sundbyberg, Uppsala, Mölnlycke och Göteborg. Det framgår av ett pressmeddelande.

I första kvartalet har Wallenstam byggstartat en förskola i Göteborg. Därutöver har 15 hyresrätter byggstartats i två ombyggnationsprojekt där lokaler byggs om till lägenheter. Sammantaget har Wallenstam nu 1 609 lägenheter under produktion.

Den 1 februari tillträddes en kommersiell fastighet i centrala Göteborg. Wallenstam köpte fastigheten av Handelsbanken Fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor.

Wallenstam har också frånträtt ett antal fastigheter. Den 31 januari frånträddes sex bostadsfastigheter i Sundbyberg och Gröndal i Stockholm, som sålts till ett överenskommet fastighetsvärde om 1,2 miljarder kronor, och den 1 februari frånträddes två bostadsfastigheter i Tyresö som sålts till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 miljard kronor. Samtliga tre affärer offentliggjordes i pressmeddelanden i slutet av 2021.

Wallenstam har i första kvartalet även förvärvat ytterligare aktier i coworkingföretaget Convendum, där ägarandelen nu uppgår till 37 procent av antalet aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]