[ Annons ]

Wallenstam emitterar Gröna Obligationer om 500 Mkr med en löptid om fyra år, med syfte att optimera finansieringen av Wallenstams dotterbolag Svensk NaturEnergi som producerar el genom vind- och vattenkraft.
Publicerat 19 mars, 2015

Wallenstam emitterar gröna obligationer för halv miljard

Wallenstam emitterar Gröna Obligationer om 500 Mkr med en löptid om fyra år, med syfte att optimera finansieringen av Wallenstams dotterbolag Svensk NaturEnergi som producerar el genom vind- och vattenkraft.

Wallenstam emitterar nu så kallade gröna obligationer för en halv miljard kronor. Löptiden är fyra år med förfall i mars 2019. Obligationslånen kommer att noteras vid Nasdaq Stockholm, och Swedbank har agerat emissionsinstitut.

[ Annons ]

Wallenstam har anlitat DNV GL för att lämna en opinion avseende hur väl obligationerna följer ramverket som finns kring gröna obligationer. DNV GL har utvecklat ett ramverk för gröna obligationer för att bedöma Wallenstams obligation. Ramverket bygger på the ”Green Bond Principles” – en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer. Med bakgrund av den information DNV GL fått ta del av från Wallenstam och det arbete DNV GL utfört, bedömer DNV GL att Wallenstams Gröna Obligationer möter de kriterier som finns utställda i ramverket och kan således anses vara ”gröna”, såsom definierat i det gröna ramverket och i linje med andan av de principerna för gröna obligationer.

– Vi väljer att emittera obligationslån för att ha ytterligare finansiella instrument med syfte att optimera vår finansiering och kapitalstruktur. Obligationslikviden kommer uteslutande att gå till att omfinansiera våra lån i vårt dotterbolag Svensk NaturEnergi som producerar koldioxidfri energi, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Wallenstam är sedan årsskiftet 2012/2013 självförsörjande på koldioxidfri energi från våra vind- och vattenkraftverk.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]