Publicerat 30 juni, 2020

Wallenstam byggstartade 383 lägenheter och förvärvade för 262 miljoner kronor i första halvåret

Fastighetsbolaget Wallenstam byggstartade under första halvåret 2020 två projekt i Göteborg och Mölnlycke. Byggstarterna omfattar 267 hyreslägenheter i kvarteret 8 i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser i Göteborg samt 116 hyreslägenheter i kvarteret Väven i stadsutvecklingsprojektet Mölnlycke fabriker i Härryda kommun. Samtliga 383 lägenheter planeras vara inflyttningsklara under 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

I mars erhöll Wallenstam en markanvisning i Älta centrum i Nacka kommun. Markanvisningen innefattar 180 bostäder och är belägen i anslutning till Wallenstams centrumutveckling av Älta.

Under första halvåret har Wallenstam förvärvat följande marker och tomträtter till ett överenskommet fastighetsvärde om 262 miljoner kronor, fördelat på:

* Tre tomträtter i Göteborg, Majorna 721:75, 721:78 samt 721:81, med adress Fiskhamnen 23-27. Tomträtterna förvärvades genom bolag. Tillträde ägde rum den 1 april 2020.
* Mark i Täby kommun i form av fastigheterna Tibble 10:8 och 10:9 samt Bergkristallen 1 och tog med det steget in i den, för Wallenstams del, nya kommunen. Fastigheterna förvärvades genom bolag och tillträddes den 29 april 2020. Affären offentliggjordes i ett pressmeddelande den 30 april 2020.
* Mark i Uppsala kommun, fastigheten Kvarngärdet 71:1. Förvärvet härrör från en större affär med Rikshem som gjordes under 2013. Fastigheten förvärvades genom bolag och tillträddes den 24 juni.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]