Bild Mölndal: Artifex/Wikimedia
Publicerat 31 mars, 2017

Wallenstam bygger permanent och tillfälligt i Mölndal

Wallenstam har fått markanvisning för cirka 230 permanenta bostäder och 90 modullägenheter i centrala Mölndal.

Av de 230 lägenheterna som har markanvisats Wallenstam är 80 lägenheter hyresrätter och resterande bostadsrätter. Dessutom har bolaget fått bygglov för cirka 90 modullägenheter för bland andra nyanlända och studenter.

[ Annons ]

– Mölndal är en väldigt attraktiv kommun och behovet av bostäder är stort, vi vill och kan genom nybyggnation bidra till att lösa bostadssituationen på både kort och lång sikt och bidra aktivt i stadsutvecklingen, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Markanvisningen i centrala Mölndal avser en central fastighet belägen vid Åby. Modulbostäderna ska byggas i området Södra Porten öster om E20 och avsiktsförklaringen omfattar markanvisning och ett tillfälligt bygglov på tio år. Tanken är att Mölndals stad ska hyra 60 lägenheter som en tillfällig boendelösning för nyanlända. Resterande 30 lägenheter hyrs ut på ordinarie bostadsmarknad av Wallenstam.

– Vi har en väldigt bra dialog med Mölndals kommun och ser fram emot samt hoppas kunna påbörja byggnationen så snart som möjligt för att möta det behov som finns för nya bostäder här, säger Thomas Dahl.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]