[ Annons ]

Under första halvåret i år minskade antalet ansökningar om vräkning med 19 procent jämfört samma period under 2013. Antalet verkställda vräkningar har minskat med 10 procent under årets första halvår, jämfört med förra året.
Publicerat 26 augusti, 2014

Vräkningarna minskar

Under första halvåret i år minskade antalet ansökningar om vräkning med 19 procent jämfört samma period under 2013. Antalet verkställda vräkningar har minskat med 10 procent under årets första halvår, jämfört med förra året.

Under årets första halvår har Kronofogden fått in 3 593 ansökningar om vräkning, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med förra året samma period, då det var 4 445 ansökningar.

[ Annons ]

Kronofogden verkställde 1 201 vräkningar årets första halvår jämfört med 1 328 förra året samma period – vilket motsvarar en minskning med 10 procent.
– Det här tyder på att vi börjar se effekter av det vräkningsförebyggande arbetet och att parterna nu löser situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger Johan Krantz, Kronofogden.

Antalet barn berörda av verkställd vräkning uppgick till 252 stycken, vilket är i nivå med föregående år. Antalet vräkningar där barn är berörda minskade dock med 11 procent till 126 stycken.

I 221 av landets 290 kommuner har inga barn berörts av en verkställd vräkning under första halvåret 2014. Under samma period förra året var motsvarande siffra 211 kommuner.

Barn är fortfarande närvarande vid var femte vräkning, men det har inte  förekommit att barn varit ensamma hemma. Vid sex stycken vräkningar där barn närvarat har socialtjänsten inte varit på plats. Detta är nästan en halvering jämfört med motsvarande period förra året då det förekom vid 11 vräkningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]