Publicerat 6 augusti, 2021

Vonovia höjer helårsguidning efter stabil tillväxt under första halvåret

Tyska bostadsjätten Vonovia redovisar ökade intäkter och förbättrat ebitda-resultat i det första halvåret, vilket leder till en höjning av helårsguidningen.

Totala intäkter ökade med 10 procent till 2 101,9 miljoner euro (2 312,3), främst till följd av en enskild försäljning av 1 865 bostadsenheter under kvartalet.

Det justerade ebitda-resultatet ökade med 8,4 procent till 1 021,8 miljoner euro (942,2). Inom hyresverksamheten uppgick det justerade ebitda-resultatet till 823,8 miljoner euro (781,4).

Det totala nettovärdet på Vonovias fastighetstillgångar uppgick vid halvårets utgång till 39,4 miljarder euro, en ökning med 10,9 procent jämfört med slutet på 2020.

Till följd av halvårets stabila tillväxt höjer Vonovia helårsguidningen för det justerade ebitda-resultatet till mellan 2 055 och 2 105 miljoner euro, en ökning med 80 miljoner euro.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]