Foto: Ulf Celander.
Publicerat 11 mars, 2020

Brf Viva får Kasper Salin-priset

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg tilldelas Kasper Salin-priset. I juryns motivering står bland annat ”Ett stort register av arkitektoniska kvaliteter – formkänsla, taktilitet, utblickar och variationer i rymd och ljus”

Brf Viva har ritats av Malmström Edström Arkitekter och består av 132 bostäder. Hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv är centralt i projektet.

[ Annons ]

– Kasper Salin-priset är givetvis väldigt stort för oss. Vi anstränger oss dagligen för att skapa intressanta miljöer som har betydelse för de som bor, arbetar eller bara rör sig genom dem. Mycket av det som byggs idag passerar bara obemärkt förbi, det tror vi inte är att bygga en hållbar värld utan vi behöver visa på fler sätt att bygga, bo och verka. Kasper Salin-priset ser vi som ett bevis på att vi lyckats åstadkomma något som är annorlunda och som väcker reaktioner och uppskattning, säger Andreas Norrman, arkitekt på Malmström Edström Arkitekter.

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, säger i ett uttalande att han både är hedrad och stolt.

– Det är otroligt hedrande och roligt att Brf Viva tilldelats Kasper Salin-priset. Vi är så stolta! I Brf Viva har Riksbyggen tänkt hållbarhet ur alla perspektiv. Därför har vi till exempel valt en fasad av klimatförbättrad betong med 30 procent lägre klimatpåverkan och som är just väldigt hållbar och helt underhållsfri.

Juryns motivering:

Ett stort register av arkitektoniska kvaliteter – formkänsla, taktilitet, utblickar och variationer i rymd och ljus – är utmärkande för projektet. Platsens krävande förutsättningar vänds genom skicklig volymbehandling till en tillgång där privat och offentligt ordnas och binds samman genom sekvenser av välgestaltade, överraskande rumsupplevelser, såväl inne som ute. Med hög ambition och stor omsorg om både mötet mellan byggnader och landskap och de boende är Brf Viva en inspirerande förebild.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]