[ Annons ]

Malin Zimm.
Publicerat 1 april, 2016

”Vissa föreställningar blir självuppfyllande profetior”

Arkitektbyrån White inrättar en för branschen helt ny tjänst – omvärldsanalytiker. Malin Zimm får i sin nya roll uppdraget att sprida det praktikbaserade utvecklingsarbetet utåt och att inspirera byråns dagliga verksamhet med spaningar mot framtiden.

Omvärldsanalytiker på en arkitektbyrå – varför då?

[ Annons ]

– Nästan en femtedel av våra medarbetare har medverkat eller arbetar just nu i någon form av forsknings- och utvecklingsprojekt. Med all den kunskap vi har att förmedla och med vår närvaro i samhällsbyggnadsprocessen blev behovet av en strategisk och kommunikativ roll tydlig för att rikta in vår expertis mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Med tanke på att din specifika titel är helt ny i branschen – hur kommer du att utforma ditt arbete? 

– Att vara omvärldsanalytiker på White innebär att befinna sig i kommunikationsflödet mellan företaget och omvärlden, att identifiera framtida behov i samhället och omsätta denna omvärldskunskap i vårt utvecklingsarbete. Omvärldsbevakning tenderar att återanvändas och upprepas. Vissa föreställningar sätter sig och blir självuppfyllande profetior och annat som först verkar vara marginella fenomen kan visa sig vara starkt drivande. Det gäller att läsa av omvärlden både snabbt och långsamt, och ha ett kritiskt förhållningssätt.

Vad hoppas du kunna bidra med hos White? 

– Mitt bidrag kommer vara att bredda och förlänga våra perspektiv och på sikt utveckla nya verksamhetsområden för arkitekter. Det är inte alla som vet vad man ska få ut av arkitektens arbete. Jag vill medverka till att höja förväntningarna på vad arkitektur kan åstadkomma.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]