[ Annons ]

Ökad nyproduktion är viktig, men Mehmet Kaplan lägger för ensidigt fokus på att det ska byggas nya lägenheter. Det menar Martin Lindvall, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige. Såhär reagerar han och några andra aktörer i fastighetsbranschen på bostadsministerns vision för Sveriges framtida bostadsmarknad.
Publicerat 17 mars, 2015

Blandade reaktioner på ministerns vision

Ökad nyproduktion är viktig, men Mehmet Kaplan lägger för ensidigt fokus på att det ska byggas nya lägenheter. Det menar Martin Lindvall, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige. Såhär reagerar han och några andra aktörer i fastighetsbranschen på bostadsministerns vision för Sveriges framtida bostadsmarknad.

 

[ Annons ]

Bostadsminister Mehmet Kaplan skrev på tisdagen i ett debattinlägg i Dagens Nyheter att staten måste förbättra förutsättningarna för nyproduktion av hyresrätter, men framhöll väldigt få konkreta politiska åtgärder. Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige saknar en formulerad vision för den svenska bostadsmarknaden från bostadsministern, och menar att debattinläggets ensidiga fokusering på nyproduktion är att börja i fel ände.

– Att bara stimulera mer byggande räcker helt enkelt inte. 99 procent av landets bostäder finns redan och de utgör enligt bland andra Boverket nyckeln till en lyckad hantering av bostadsbristen. Det enda ministern säger i artikeln om deras roll är en upprepad antydan om att det återigen ska bli svårare att hyra i andra hand, säger Martin Lindvall och fortsätter;

– Vi ser fram emot konkreta förslag från regeringen och hoppas att den förmår anlägga det helhetsperspektiv på bostadsmarknaden som så länge saknats. Vi har pekat på några möjliga vägar att gå och meddelat Mehmet Kaplan att vi gärna deltar konstruktivt för att finna lösningar som har bred uppbackning, såväl politiskt som bland aktörerna på bostadsmarknaden.

Såhär reagerar några av branschens aktörer på bostadsministerns debattinlägg:

 

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH:

Är bostadsministern på rätt spår?
– Enligt min mening är det ett steg i rätt riktning och staten behöver helt klart engagera sig mer i bostadsbyggandet och även vara beredd att ta en del av de ekonomiska konsekvenserna.

Saknar du något i bostadsministerns vision?
– Förslaget är i hög grad formulerat som att man ska stödja kommunerna. Men jag tror inte att det räcker att stödja utan att man även behöver sätta mer direkt press på kommunerna att bygga mer. Särskilt i storstadsregionerna där alla kommuner enligt min mening bör tvingas att bygga en rimlig andel av det som krävs.

– Jag saknar också ett tydligare fokus på vem man ska bygga för. Det är inte självklart att mer dyra området gynnar dom som behöver bostad bäst. Det är ju billigare standardprodukter i lite billigare lägen som saknas mest och staten borde rimligen koncentrera sitt stöd till sådana projekt.

 

Kurt Eliasson, vd SABO:

Är bostadsministern på rätt spår?
–Ja, om bostadsbyggandet ska lösa bostadsbristen måste staten bli ännu mer aktiv. Det handlar bland annat om att se över de ekonomiska smörjmedlen för att öka takten i byggandet.

Saknar du något i bostadsministerns vision?
–För att öka bostadsbyggandet krävs också ändrade regler om buller. Vi har väntat länge på ett sådant beslut från regeringen. Nuvarande regler försvårar bygget av små lägenheter, som Sverige med våra många singelhushåll är i stort behov av. I ett projekt som idag ger till exempel  50 lägenheter skulle vi med nya bullerregler kunna bygga 100.

– Jag ser också ett stort behov av att snabba på plan- och bygglovsprocessen. Det är A och O för att vi ska kunna öka bostadsbyggandet. De allmännyttiga bostadsföretagen är villiga att bygga, med rätt förutsättningar.

 

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen:

Är bostadsministern på rätt spår?
– Jag håller med om att det behövs en statlig bostadspolitik eftersom vi också kan konstatera att marknaden inte löser detta själv.  Men politiken måste sluta peka finger mellan stat och kommun och istället ta ett gemensamt ansvar. Därför behövs det olika politiska förslag för fler bostäder. Det jag också vill trycka på är den ekonomiska orättvisan som finns mellan det ägda och det hyrda boendet. Staten subventionerar med noll kronor till det hyrda boendet och det blir väldigt tydligt i samband med att det ska produceras nytt och det skiljer någonstans mellan 2 000 -3 000  kronor i månadskostnader mellan en bostadsrätt och en hyresrätt. Någonstans i detta hoppas jag att man gör något vidare när det gäller skattesystemet. Jag vill gärna se en blocköverskridande överenskommelse när det gäller bostadspolitiken.

Saknar du något i bostadsministerns vision?
– Det vi har sett idag är en god ansats till en bra plattform, men den måste fyllas med ett konkret innehåll. För att se till att det ska byggas fler bostäder – framför allt hyresrätter – behövs kortsiktiga lösningar också, men nu gäller det att koppla greppet om hur de framtida behoven kommer att se ut. Jag hoppas att det följer konkreta förslag om hur man ser på framtidens bostadsmarknad. Vad ska man till exempel göra för alla ungdomar som betalar de här höga hyrorna de sitter fast med idag?

Stefan Ränk, vd Einar Mattsson:

Är bostadsministern på rätt spår?
– Innehållet i artikeln är övervägande positivt. Om det leder till konkreta förslag där staten investerar i infrastruktur och kollektivtrafik öppnas många möjligheter för utveckla nya billigare bostäder. Det stämmer att marknaden inte löst problemen, något som beror på att det saknas förutsättningar för den att fungera.

Saknar du något i bostadsministerns vision?
– Kundperspektivet saknas idag i stora delar av värdekedjan. Exempelvis styrs inte hyressättningen från kundens värdering av sin bostad och många planprocesser utgår ifrån annat än brukaren.  Ökat fokus på kunden i alla led är viktigt. Här finns stora möjligheter för bostadsministern att föreslå ny lagstiftning.

 

Tidigare på fastighetstidningen.se:

Bostadsministern: ”Statens ansvar att fler bostäder byggs”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]