Dome of Visions under kvällstid. Montage NCC
Publicerat 21 mars, 2018

Visionär kupol landar i Göteborg

Från KTH till Chalmers. Nu byggs NCC:s Dome of Visions upp i Göteborg där den ska inhysa samtal om framtidens hållbara samhälle.

I juni sker invigningen på Lindholmen vid Chalmers Tekniska Högskola.

[ Annons ]

– Det är mycket glädjande att tillsammans med våra samarbetspartners skapa NCC:s Dome of Visions i Göteborg. För NCC är Göteborgsregionen mycket viktig för vår affär och vi har också ett stort behov att rekrytera nya medarbetare. Vi vill skapa dialog kring hållbar samhällsutveckling där vi har behov av att diskutera med olika intressenter för att kunna bygga och bidra på rätt sätt. Dome of Visions är också ett experiment att tillfälligt förändra en plats, säger Ann Lindell Saeby, Head of Corporate Relations på NCC.

Den kupolformade temporära byggnaden har stått under två år vid Kungliga Tekniska Högskolan där dem inhyst mer än 100 000 besökare vid 500 olika events. Nu är det alltså Göteborgs tur.

– Den här vackra domen tror jag blir ett landmärke i Göteborg och en inspirerande mötesplats med tydligt fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot en omfattande programverksamhet där idéer och människor möts i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och staden, säger Alf-Erik Almstedt, professor och strategisk projektledare från Chalmers sida.

Niklas Gustafsson Chief Sustainable Officer på Volvokoncernen, en av samarbetspartnerna ser fram mot att diskutera hållbara transportlösningar och innovationer.

– Genom närheten till vår helt elektrifierade Linje 55 kan vi också konkret visa ny teknik, säger Niklas Gustafsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]