[ Annons ]

Lennart Lifvenhjelm, Torbjörn Backlund och Kübra Ayata i Klara C som är Vasakronans första riktiga BIM-projekt. Foto: Johan Jeppsson.
Publicerat 23 juni, 2016

Virtuell effektivitet med BIM

BIM kommer på sikt att förändra hela arbetssättet inom fastighetsförvaltning. Men även om Vasakronan kommit långt säger de själva att de har en lång väg kvar.

Snart räcker det med att Torbjörn Backlund, teknisk förvaltare på Vasakronan, riktar sin iPad (ja, eller vilken digital enhet han råkar ha mot väggen och får upp all information om tekniken som döljer sig där).

[ Annons ]

När BIM, och för den delen all form av digital informationshantering, kopplas till fastighetssystem och förvaltning innebär det en enorm effektivisering mot att som nu behöva leta i pärmar och arkiv.

– Vi har kommit långt i våra digitala arbetssätt för ritningar och dokumentation i förvaltningen. Men till ett fullt utvecklat system för att kunna konsumera alla värden från våra BIM-modeller i förvaltningen är det en bit kvar, säger Lennart Lifvenhjelm, chef teknikstöd på Vasakronan.

Han betonar att projektet att införa BIM i förvaltningen är en del i ett större arbete att digitalisera hela informationshanteringen.

– Vasakronan har alltid varit bra på strukturerad data, som ekonomi och hyressystem. Men mer ostrukturerad data – alltså de saker som vi gör dagligen, mötesprotokoll och liknande – har historiskt sparats på olika sätt av olika individer. Nu har vi gjort all information tillgänglig för hela företaget.

Arbetet med att digitalisera ritningar och skapa en överblickbar struktur har pågått länge hos Vasakronan.

– Ritningar har förvarats på olika sätt, varit ute på stan vid olika projekt för att sedan återvända i olika versioner, säger Lennart Lifvenhjelm. Så är det inte längre och därifrån är steget inte långt till att implementera bim – kan tyckas.

– BIM har funnits länge på byggsidan och det har talats mycket om hur det ska revolutionera förvaltningen. Men i praktiken är det väldigt lite som faktiskt har gjorts i branschen, säger Lennart Lifvenhjelm.

Någon sa att informationen kommer att bli lika värdefull som byggnaden i sig

Sagt och gjort. I ett första pilotprojekt bestämde sig Vasakronan för att faktiskt tillgodogöra sig all den information som man kan få ut från byggprocessen via BIM. Det var 2013 och Vasakronan hade nyligen köpt ett helt kvarter med köpcentrum, nybyggda kontor och bostäder i Malmö.

– Men eftersom vi köpte den nya delen av Triangeln när den redan var färdigbyggd så hade vi inte kunnat specificera våra krav. Det innebar att vi fick börja med att rensa i all den information vi fick, berättar Lennart Lifvenhjelm.

Det handlade om enorma mängder information men man insåg samtidigt att en hel del saknades.

– Byggarna fokuserar på golv, tak och väggar och det är naturligtvis viktigt. Men ur ett förvaltningsperspektiv är det viktigare att ha information om till exempel takhöjder, luftflöden, vad fastigheten har för typ av tekniska installationer med mera, säger Kübra Ayata, energi- och miljösamordnare på Vasakronan.

Det var hon som fick uppdraget att hålla i trådarna när Vasakronan genomförde sin verkliga BIM-pilot – ombyggnationen av den stora kontorsfastigheten Klara C på Vasagatan i Stockholm.

Denna gång kunde man redan från början ställa mycket tydliga krav på vilken information som skulle levereras. Men minst lika viktigt skulle det visa sig – på vilket programspråk.

– I dagsläget använder vi Revit, det är det program som för närvarande bäst stödjer de discipliner vi har behov av och gör det möjligt för oss att få ut det mesta möjliga av den information vi får in, säger Kübra Ayata.

Nu har Vasakronan börjat titta på hur man ska kunna dra ännu större nytta av all den information man sitter på. Exempelvis vill man kunna koppla all miljödata till bim-modellerna. En annan möjlighet är att använda bim till att virtuellt visualisera tilltänkta miljöer och kontorslösningar.

– Någon sa att informationen kommer att bli lika värdefull som byggnaden i sig. Jag är inte helt säker på det, men det är helt klart en tankeställare, säger Lennart Lifvenhjelm.

Fakta: Detta är BIM

BIM – Building Information Modelling eller på svenska; Byggnadsinformationsmodellering – handlar om att bygga virtuella modeller av verkligheten, till exempel en fastighet. I modellen kan sedan all information från byggnadens livscykel samlas och analyseras. Tanken är BIM ska fungera som ett verktyg för att simulera och effektivisera användningen av ytor och vilken teknisk utrustning som finns inbyggd i fastigheterna för att effektivisera drift och underhåll.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]