Publicerat 23 april, 2020

Vinstlyft för Nyfosa i första kvartalet, räknar med negativ coronapåverkan under närmaste tiden

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Bolaget rapporterar högre nettovinst.

Nyfosas hyresintäkter uppgick till 425 miljoner kronor under första kvartalet (319), en ökning med 33,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 344 miljoner kronor (188), en ökning med 83,0 procent mot föregående år. Förbättringen beror främst på positiva resultat från andelar i joint ventures på 135 miljoner kronor (51).

Resultatet före skatt var 824 miljoner kronor (182).

Resultatet efter skatt blev 659 miljoner kronor (160), en ökning med 311,9 procent mot föregående år. Den rejäla ökningen kommer från värdeförändring av fastigheter med 480 miljoner kronor (-1).

Resultat per aktie hamnade på 3,80 kronor (0,96), vilket innebär en ökning med 295,8 procent mot föregående år.

"Med Nyfosas bredd av hyresgäster inom ett flertal branscher har vi goda grundförutsättningar i rådande situation med pågående coronapandemi, men osäkerheten är mycket stor. Vi räknar med en negativ påverkan under den närmaste tiden. Hur mycket och hur länge är i nuläget omöjligt att bedöma", säger vd Jens Engwall i rapporten.

Nyfosa, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter42531933,2%
Förvaltningsresultat34418883,0%
Resultat före skatt824182352,7%
Nettoresultat659160311,9%
Resultat per aktie, kronor3,800,96295,8%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]