[ Annons ]

350 bostäder ingick från början i de antagna planerna för Familjebostäders projekt Älvsjöstaden. Efter en projekttävling finns nu möjlighet att öka antalet till nästan det dubbla i den kommande detaljplaneprocessen.
Publicerat 26 juni, 2015

Vinnande projektförslag dubblar antalet bostäder

350 bostäder ingick från början i de antagna planerna för Familjebostäders projekt Älvsjöstaden. Efter en projekttävling finns nu möjlighet att öka antalet till nästan det dubbla i den kommande detaljplaneprocessen.

Projekttävlingen för Älvsjöstadens tredje etapp syftade till att ta fram ett utvecklingsbart förslag till hur ett stort bostadsområde kan utformas med en hög volym bostäder och attraktiva miljöer. Det vinnande förslaget, Dela&Delta av AIX Arkitekter, utvecklas nu vidare i den detaljplaneprocess som startar senare i år.

[ Annons ]

Förslaget visar bostäder i varierad miljö, för olika målgrupper och med ett särskilt fokus på barn och på grönska och park. Förslaget är även utformat för att kostnadseffektivt kunna bygga varierat och kvalitativt och samma gång nere produktionskostnaderna.

– Det här är ett spännande projekt där allmännyttan visar att den kan vara i framkant i stadsutvecklingen och att det går att hålla nere produktionskostnaderna. I bostadsbristens Stockholm är det viktigt att vi gör det vi kan för att öka antalet byggda bostäder i våra projekt och samtidigt ser till att skapa en grön och trivsam boendemiljö. Att antalet lägenheter kan utökas så pass mycket är oerhört välkommet, säger Ann-Margarethe Livh bostads- och demokratiborgarråd och ordförande i Familjebostäders styrelse.

Etappens ursprungligt antagna 350 bostäderna kommer nu genom förslaget att istället planeras för 455 hyresrätter, 90 studentbostäder och ytterligare 140 bostäder i en intilliggande markanvisning.

– Vi är mycket nöjda med utgången av projekttävlingen. Samtliga förslag var väl genomarbetade och innehöll smarta arkitektoniska lösningar, men vinnarförslaget lyckades mycket skickligt tillföra en volymökning av antalet lägenheter som ligger helt i linje med hur Familjebostäder arbetar med att tillskapa fler hyresrätter till stockholmarna, säger Håkan Siggelin, chef för projektutvecklingsavdelningen på Familjebostäder.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]