Under 2011 ökade vindkraften i världen med 20 procent. Vid årets slut fanns 238 gigawatt installerad vindkraft och fram till 2016 förväntas den fördubblats.
Publicerat 20 april, 2012

Vindkraften i världen växer

Under 2011 ökade vindkraften i världen med 20 procent. Vid årets slut fanns 238 gigawatt installerad vindkraft och fram till 2016 förväntas den fördubblats.

Global Wind Energy Council (GWEC) ger nu ut rapporten Global Wind Report. I den kan man se att vindkraften ökat kraftigt under 2011 och förväntas öka ännu mer under de kommande åren.

[ Annons ]

Även i Sverige utvecklas vindkraften.
– Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har mycket goda förutsättningar att skapa tillväxt och industriell utveckling, men det kräver att riksdagen snarast ökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Asien är världens största marknad för ny vindkraft. Redan 2013 beräknas Asien passera Europa i ackumulerad installerad kapacitet.

– Rapporten visar att vindkraften blir bättre och billigare samt att vindkraften ökar sin konkurrenskraft gentemot konventionella energislag, säger Annika Helker Lundström.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]