Wind power
Publicerat 25 mars, 2019

”Vindkraften är redan lönsam”

Det blåser åt rätt håll för vindkraften och konsultbolaget Ramboll satsar stort för att möta efterfrågan. ” Lönsamheten är en icke-fråga idag och fler fastighetsbolag borde även gå in på marknaden”, säger Rickard Klinkert, på Ramboll.

När det projekterades vindkraft för cirka 20 år sedan var det oftast småskaligt, då en marknad driven av entusiaster, ideella föreningar och kooperativ. Idag är bilden helt annorlunda, vindkraften är den störst växande energisektorn med en global tillväxt på runt 25 procent per år.  I Sverige kommer cirka 11 procent av elen i våra nät idag från vindkraft, om tre år kommer sannolikt andelen vara närmare 25 procent.

[ Annons ]

Samtidigt som andelen ökar ser vi också att det är färre utvecklare men desto större projekt. För att komma ner i kostnadsnivå krävs storskalighet, säger Rickard Klinkert, som sedan början av februari är ansvarig för utvecklingen av Rambolls vindkraftsverksamhet i Norden. Han tillhör ett globalt team på knappt 500 personer och kommer att leda den svenska vindkraftverksamheten.

De stora intressenterna är enligt Rickard Klinkert stora elkonsumenter, såväl som investmentbolag, pensionsfonder och så förstås projektutvecklare och energibolag. En del fastighetsbolag, som Wallenstam, är även med på tåget, och Rickard Klinkert anser att fler borde hänga på.

–Med allt större projekt och fortsatt teknologiutvecklingkan vi nå en effektivitet där bolagen inte blir beroende av något stöd. Så är det i vårt grannland Finland. Där klarar sig vindkraften på egna ben, utan bidrag, och blir därmed hållbart både ekonomiskt och miljömässigt. Jag ser inget skäl till att det inte kan vara likadant i Sverige.

Det som håller tillbaka utvecklingen är enligt Rickard Klinkert vissa kommunpolitiker som är negativa och lägger in kommunala veton, så skedde till exempel i Åre. En annan bromsande faktor är bra elanslutningar eftersom kraften ska transporteras längre sträckor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]