[ Annons ]

Förnyelsebara energikällor är ett allt populärare önskemål bland svenska hushåll. Var tredje svensk skulle vilja ha el producerad av vindkraft, 26 procent föredrar solkraft och 23 procent vattenkraft. Det framgår av en ny Sifoundersökning.
Publicerat 20 september, 2011

Vindkraft populärast bland svenskarna

Förnyelsebara energikällor är ett allt populärare önskemål bland svenska hushåll. Var tredje svensk skulle vilja ha el producerad av vindkraft, 26 procent föredrar solkraft och 23 procent vattenkraft. Det framgår av en ny Sifoundersökning.

Bara åtta procent har kärnkraft som sitt förstahandsval.

[ Annons ]

– Det är ett tidens tecken att nio av tio svenskar vill att deras el ska komma från förnybara energikällor och att allra flest önskar vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Solenergi.

Undersökningen, som är beställd av Svensk Vindenergi. visar att 36 procent av kvinnorna och 31 procent av männen önskar helst el från vindkraft. Vindkraften är mest populär bland unga mellan 15 och 29 år, där 46 procent av kvinnorna och 53 procent av männen helst vill ha vindkraft.

Sifo ställde den 31 augusti – 6 september 2011 denna fråga till 1 000 svenskar: ”Varifrån skulle du helst önska att den elektricitet du köper kommer ifrån? Så här blev svaren:

  • Vindkraft 34 procent
  • Vattenkraft 23 procent
  • Solkraft 26 procent
  • Kärnkraft 8 procent
  • Biokraft 5 procent
  • Kolkraft 0 procent
  • Gaskraft 1 procent
  • Tveksam, vet ej 5 procent

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]