[ Annons ]

Publicerat 19 december, 2019

Villkoren för investeringsstödet är klara

Nu ska investeringsstödet för hyresrätter återinföras. De nya villkoren ställer krav på att var åttonde lägenhet ska fördelas till antingen sociala kontrakt eller till unga vuxna.

Det som från början var ett förslag att öronmärka en del av de lägenheter som byggs med investeringsstöd till sociala kontrakt – snarast en sorts social housing, en fråga som varit tabubelagd för politiken – har nu kompromissats till att var åttonde lägenhet ska fördelas till antingen sociala kontrakt eller till unga vuxna upp till och med 30 år.

[ Annons ]

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, tycker att det visserligen är en förbättring i förhållande till dagens förordning. Men han menar att det varit bättre om stödet enbart knutits till ett villkor om sociala kontrakt.

– En framträdande kritik mot investeringsstödet har handlat om dess bristande sociala träffsäkerhet. Med januariavtalet fick regeringen en möjlighet att justera stödet så att det blir ett mer användbart verktyg för att möta behoven hos de mest utsatta på bostadsmarknaden. Den missar de delvis när de i praktiken ställer de mest utsattas behov mot unga, säger Martin Lindvall.

Martin Lindvall resonerar att lokal valfrihet visserligen är sympatiskt – kommuner kan bättre än staten identifiera de lokala behoven. Men han ser en stor risk att de mest utsatta inte kommer göra sina röster hörda, samtidigt som särskilda insatser för unga är något som partier gärna vill kommunicera. Han ser en stor risk att många kommuner kommer att prioritera unga vuxna framför personer med en svagare ställning på bostadsmarknaden.

– Det kan vara svårt för många unga att etablera sig på bostadsmarknaden i storstäderna och flera bostadsföretag jobbar därför redan med särskilda ungdomssatsningar och förturer. Unga är emellertid inte en homogen grupp och flertalet kommer att efter bara några år vara väl etablerade på bostadsmarknaden. Det är inte självklart att i dag betrakta unga som en särskilt utsatt grupp, i synnerhet inte relativt andra grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall.

Fastighetsägarna ser det som positivt att de nya reglerna slopar ett ensidigt fokus på mindre lägenheter. Nu kommer det att bli lättare att anpassa vad som byggs med hänsyn till vad som faktiskt efterfrågas på marknaden. För en bättre spridning mellan storstad och övriga delar av landet kommer stödet även att fördelas ur två olika potter.

– Vi ser hellre att bostadsbyggande uppmuntras på andra sätt än med byggsubventioner, men om investeringsstödet används är det viktigt att det är utformat på rätt sätt. Ryckighet och osäkerhet behöver undvikas och stödet måste vara användbart och tillgängligt i hela landet. Möjligen borde regeringen ha övervägt fler potter än två för att medge en större spridning, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]