[ Annons ]

Högsta Domstolen slår fast att det fanns fel i Myresjöhus enstegstätade fasader. Men frågan om fastighetsägarna får fasaden utbytt eller ersättning avgörs senare.
Publicerat 19 mars, 2015

Villaägarna fick rätt i tvisten om enstegstätade fasader

Högsta Domstolen slår fast att det fanns fel i Myresjöhus enstegstätade fasader. Men frågan om fastighetsägarna får fasaden utbytt eller ersättning avgörs senare.

Turerna har varit många kring det trettiotal villor som byggdes i Svedala med enstegstätade fasader som drabbades av omfattande fuktskador. Idag kom Högsta domstolens beslut som klargör att det föreligger fel i entreprenaden.

[ Annons ]

– Jag tycker HD gör en korrekt bedömning i frågan om huruvida fel föreligger i entreprenaden eller ej. Entreprenör som tillhandahåller handlingar jämte däri angivna konstruktioner, som ska vara lämpliga för sitt avsedda ändamål, svarar också för riktigheten av dem, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Fortfarande kvarstår att pröva hur villaägarna ska ersättas, om fasaderna ska byggas om eller de får ersättning och i så fall hur mycket. HD väljer också att vidga prövningstillståndet och titta på om det även kan gälla andrahandsköpare, vilket skulle betyda att domen skulle få ytterligare omfattning.

Fastighetstidningen har sökt Konsumentombudsmannen för en kommentar. Artikeln kommer att uppdateras under dagen.

Tidigare i Fastighetstidningen

Enstegstätad fasad – en tveksam men billig metod

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]