Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 9 mars, 2017

Vill vi verkligen ha undermåliga bostäder?

Miljonprogrammet är inte dåligt byggt, det är bristfälligt underhållet och kommer så att förbli så länge hyresvärdarna inte har möjlighet att ta ut kostnaden för att uppgradera till modern standard. Lennart Sten frågar sig varför människor med svag ekonomi ska tvingas bo i undermåliga bostäder för att bevara dagens hyressättningssystem.

I den pågående debatten om bostads­försörjning och hyresrättens överlevnad diskuteras hyresnivåer och hyrans bestämmande som den enda existerande para­metern. Förändringar av hyressättningssystemet utmålas som en risk. En viktig konsumentskyddsfråga behandlas endimensionellt. Det tillåts uteslutande handla om kostnaden för hyran.

[ Annons ]

Jag ska här bortse från att hyresrätten i delar av landet håller på att försvinna, som en konsekvens av ett ålderstiget hyressättningssystem. Det byggs för lite hyresrätter och hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Marknaden hittar en väg.

Problemet med diskussionen är att den bara handlar om kostnad. Hyresnivåerna ska hållas ned till varje pris. Med en vid generalisering kan man säga att ivern att hålla ned hyrorna leder till att det befintliga beståndet av hyresrätter inte underhålls på ett bra sätt. Det leder i många fall till kraftiga under­investeringar och gör att många hyresgäster bor kvar i 1970-talsstandard som lappas och lagas. På 1960-talet, när jag fortfarande var en mycket ung person, fanns det något som kallades ”halv­modern standard” i bostads­beståndet.

Det befintliga beståndet av hyresrätter underhålls inte på ett bra sätt.

Det innebar att man i lägenheten hade rinnande kallt vatten, men inte varmt. Dessutom var avträdet beläget ute på gården. Om intentionen att endast hålla tillbaka hyran hade tillämpats helt ut, så hade vi fortfarande haft den boendestandarden i delar av bostadsbeståndet.

Listat

Ord för dagen

Fake News and Alternative Facts.

Försvaret 1

Ryssland på frammarsch.

Försvaret 2

Det svenska försvaret, med överskott i statsfinanserna borde kunna återta försvarsförmågan.

Det finns nu en pågående utredning om hyresgästens ställning. Utan någon insikt i den utredningen känner jag att det finns en risk att ännu mer fokus kommer att läggas på att begränsa hyresnivåerna. Hyresgästföreningen ser som sin främsta uppgift att hålla ner hyresnivåerna till varje pris. Men bristande möjlighet för hyresvärdarna att ta ut kostnaden för uppgraderingar av bostadsbeståndet kommer leda till att hyresrätterna långsamt blir allt sämre och att den tekniska skulden ökar.

Den existerande paradigmen i hyresrättsmarknaden och den rådande ordningen för hur hyran bestäms har lett till att bland annat miljonprogrammet dras med enormt hög teknisk skuld på grund av eftersatt underhåll. Miljonprogrammet är inte dåligt byggt, det är bristfälligt underhållet. Detta har till viss del lösts genom att allmännyttan sålt av delar av beståndet, för att låta andra aktörer ta hand om den tekniska skulden. I de fall där det är möjligt har lösningen varit att omvandla hyresrätt till bostadsrätt.

Ytterligare begränsningar av rätten att uppgradera och renovera tomma lägenheter skulle vara mycket olyckligt. Varför ska människor med begränsade ekonomiska resurser tvingas bo i undermåliga och illa underhållna hyresrätter?

Lennart Sten
vd Svenska Handelsfastigheter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]