– Genom möjligheten att upphandla en entreprenör, så kan vi säkerställa en kostnadseffektiv, fossilfri och tyst samtransport in i och ut ur våra stadsdelar, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Foto: Erik Cronberg
Publicerat 16 juni, 2021

Vill slopa monopol för det hushållsliknande avfallet

Hos många fastighetsbolag hoppas man nu på att förslaget om att slopa kommunala monopolet på hushållsliknande avfall från verksamheter blir verklighet.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, hör till dem som hoppas att själv kunna upphandla återvinning av den typ av restavfall från verksamheter som idag betecknas som hushållsliknande avfall. Det handlar alltså exempelvis om matrester från lunchmatsalen, pappershanddukar, matspill från butiker och skräpet i kontorets papperskorgar

– I dagsläget är det två entreprenörer som hämtar avfall från våra fastigheter. Vi styr inte över fordon, pris eller statistik kopplade till det hushållsliknande avfallet, säger Mia Häggström.

[ Annons ]

Nyligen presenterade regeringens särskilde utredare av frival, Ethel Forsberg, sitt förslag på hur det kommunala monopolet kan avskaffas. Där pekar hon bland annat på hur det skulle kunna leda till att fler innovativa och cirkulära affärsidéer kring återvinning och återanvändning utvecklas.

Mia Häggström ser – ur Fabeges perspektiv – flera skäl till att det är viktigt att själv kunna välja entreprenör. Det första handlar om pengar. I sin utredning har Ethel Forsberg kommit fram till att verksamheter sammantaget skulle kunna minska sina avfallskostnader med omkring 85 miljoner kronor per år.

I mitten av april presenterade Ethel Forsberg sin utredning ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24” för Miljödepartementet, där en eventuell remiss nu förbereds.

– Genom möjlighet att upphandla en entreprenör, så kan vi säkerställa en kostnadseffektiv, fossilfri och tyst samtransport av varor och avfall in i och ut ur våra stadsdelar, säger Mia Häggström.

Något som Fabege, liksom ett flertal andra bolag, efterfrågat är bättre statistik och uppföljning av avfallsflödena. Ethel Forsberg slår fast att de flesta kommuner har svårt att erbjuda detta på kundnivå.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]