[ Annons ]

Samira Mchaiter, förvaltningschef, Studentbostäder. Foto: Heléne Grynfarb
Publicerat 20 maj, 2020

Vill skapa en digital och jämställd förvaltning

Namn: Samira Mchaiter. Titel: Ny förvaltningschef på Studentbostäder i Sverige (SBS). Uppdrag: Att sätta en förvaltningsorganisation för SBS, med fokus på en digitaliserad process.

Vad hoppas du kunna bidra med på din nya arbetsplats?

– I min nya roll med att sätta en förvaltningsorganisation för SBS kommer fokus ligga på att ta fram en genomgående digitaliserad process både för medarbetare och hyresgäster.

[ Annons ]

Vilken ny typ av kompetens behövs i fastighetsbranschen?

– Framåt tror jag att förvaltning mer kommer att handla om att kunna analysera och få ut mer av den data vi har idag. Det handlar bland annat om att hitta nya sätt för digital förvaltning och forma en verksamhet som kan möta framtida digitala förändringar.

Du har varit med och utvecklat jämställdhetsinitiativet Fastighetsservice4women; kan detta få någon slags fortsättning?

– Jag kommer att fortsätta arbeta för att skapa mångfald i yrkeskåren och ser fram emot vilken form detta kan te sig. Jag tror att det finns otroligt mycket mer att göra för att locka fler till branschen, även för dem som inte känner till den idag.

Hur ska man locka fler att arbeta i fastighetsbranschen? 

– Tidigare har fokus legat på vad arbetstagaren kan erbjuda, men för att locka yngre generationer behöver vi ändra det tankesättet och arbetsgivarna behöver visa vad de kan erbjuda. Ett digitalt arbetssätt och hållbarhetsfrågor kommer ställa stora krav på arbetsgivaren.

TRE YRKEN SOM JAG SKULLE VILJA TESTA

Jurist
– Jag har alltid dragits till juridiska frågor och tycker det är spännande att ge sig på olika tolkningar och perspektiv på en och samma fråga.

Lingvist
–  Att förstå olika kulturer är intressant. Att veta mer om språk skulle öppna dörrar för det.

Fotograf
– Som person är jag inkännande. Att fånga ögonblick och på så sätt lyckas dokumentera en känsla fascinerar mig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]