[ Annons ]

Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.
Publicerat 9 november, 2021

Vill se innovativ mångfald

Fler grupper behöver inkluderas i stadsplanering och framtida investeringar för att stärka innovationskraften. Detta argumenterar Innovationsföretagen för i en färsk rapport.

Innovationsföretagen har lanserat rapporten ”Innovation för mångfald” för att rikta fokus mot innovationssektorns ökade arbete för jämställdhet, tillgänglighet och inkludering i samhället. Där menar man att även om Sverige redan kommit en bra bit på vägen för  ökad jämställdhet och mångfald så behöver insatserna vidgas för att fånga upp andra kulturer, perspektiv och bakgrunder.

Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, menar att företags konkurrenskraft stärks när fler perspektiv tas med.

[ Annons ]

– Vi har valt att särskilt lyfta lösningar som bidrar till ökad jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Men även marginaliserade perspektiv som bidrar med normkritiska metoder och synsätt. Ett bättre samhälle kräver nya lösningar och det är där våra medlemsföretags smarta och innovativa idéer kommer in, säger Magnus Höij.

I rapporten trycker man på att innovation är avgörande för om samhällen, företag och individer växer eller stagnerar. På Innovationsföretagen menar man att  olika perspektiv inte inkluderas inte tillräckligt i vare sig stadsplanering eller investeringar i dagens samhälle.

– Vi behöver få in fler perspektiv och insikter redan i design- och planeringsfasen. I rapporten lyfter vi därför bland annat arbetet med ett nyutvecklat system för jämlikhetscertifiering för stadsplaneringsprocesser och byggprojekt. Vi presenterar även ett projekt om social hållbarhet och hur sociala obligationer kan möjliggöra rätt investeringar i områden som behöver det som mest, säger Magnus Höij.

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivar­förbund som representerar företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]