Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 9 februari, 2018

Vill se digital fastighetsbildning och fler Lantmäterier

Lantmäteriets långa handläggningstider leder till färre bostäder och försenade projekt. Det menar Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges byggindustrier som nu presenterar åtta förslag för kortare handläggningstider.

Under 2017 ökade handläggningstiden för fastighetsregleringar hos Lantmäteriet från 43 till 52 veckor. Den negativa trenden vill Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier genom rapporten ”Åtta förslag för att effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildning” bidra till att bryta.

[ Annons ]

De åtta förslagen som presenteras i rapporten riktar sig till regeringen, Lantmäteriet samt bygg- och fastighetsbranschen.

”Vi menar att regeringen har ett stort ansvar för att hantera problemet och kan inte nöja sig med att begära in rapporter och handlingsplaner från olika myndigheter”, skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande och presenterar därefter följande förslag till regeringen:

•  Tillsätt skyndsamt en statlig utredning för att möjliggöra koordinatbestämda gränser samt extern hjälp vid förrättningar. Detta skulle möjliggöra en digitalisering av fastighetsbildningsprocessen och kraftigt bidra till att minska handläggningstiderna.

•  Tillåt att fler kommunala lantmäterier inrättas. Fler kommunala lantmäterier är ett effektivt sätt att samordna fastighetsbildningsprocessen med det detaljplanearbete som kommunerna ansvarar för.

Dessutom vill man underlätta fastighetsbildningen genom att i större utsträckning använda tekniskt sakkunniga för att producera underlag och skicka in dem till Lantmäteriet i ett standardiserat digitalt format.

Förslagen till Lantmäteriet innefattar att skyndsamt genomföra de identifierade effektiviseringsåtgärderna och öka fokus på att behålla kompetens. Dessutom vill man se fler kommunala lantmäterier, fler utbildade lantmätare, samt att branschen bör använda teniskt sakkunniga för att producera underlag till Lantmäteriet.

Ladda ner hela rapporten Åtta förslag för att effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildning (pdf).

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]