[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 29 mars, 2021

Vill se bättre förutsättningar för krisberedskap

Redan i utvecklingen av nya bostadsområden måste invånarnas möjlighet att bygga upp egen krisberedskap finnas med. Det är en av slutsatserna i en nya rapport från Ramboll.

Viljan bland Sveriges invånare att se över och förbättra sin egen krisberedskap ser ut att vara god. Det i alla fall enligt den färska rapporten ”Invånarnas syn på sin egen krisberedskap” från Ramoll.

– Pandemin har fört med sig en ökad vilja bland invånarna att rusta sig inför framtida kriser. Det resultatet är ett viktigt besked till alla aktörer i samhället som jobbar med beredskapsfrågor. Just nu finns ett möjlighetsfönster som inte får missas. För att få till en bra beredskap behöver invånarna vara med på tåget. Tillfället kan inte bli bättre, säger Kristina Syk, expert på totalförsvarsfrågor på Ramboll i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

I rapporten är det mer än varannan person, 52 procent,  som uppger det som troligt att de inom ett år kommer att förbättra de egna förutsättningarna för krisberedskap. 59 procent anser dock att de i dag inte är förberedda att klara en längre samhällskris.

Men det är tydligt att flertalet inte anser sig klara det på egen hand – mer insatser och information behövs från samhället. 92 procent anser att det är viktigt att samhället skapar bättre förutsättningar för varje individs egen krisberedskap och 65 procent efterlyser en ökad tydlighet om vad som förväntas av hushållen.

I undersökningen uppger 6 av 10 att boendet har stor betydelse för deras krisberedskapsförmåga och mer än hälften, 56 procent svarar att våra bostäder behöver anpassas bättre för att klara en kris.

– Det är tydligt att bostadsfrågan är viktig och bör tas på allvar när det gäller utvecklingen av fastigheter, bostadsområden och hela stadsdelar. Tillgången till dricksvatten är det som oroar flest och det behöver vi självklart ha i åtanke i samhällsplaneringen, men det kan också handla om tillgång till alternativa värmekällor och odlingsbar mark för självhushållning, menar Kristina Syk.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]