Lena Molund Tunborn
Publicerat 11 september, 2018

”Vill påverka på riktigt”

Den första juli tillträdde Lena Molund Tunborn som ny vd för kommunalägda Poseidon i Göteborg. Hon har arbetat inom bolaget sedan 1999, senast som som chef i distrikt Väster.

Vad blir ditt fokus i din roll som vd?

[ Annons ]

– Jag har två fokus just nu. Det första blir att lära känna mina medarbetare. Hur de trivs, utvecklas och lyckas är helt avgörande för vår möjlighet att behålla och rekrytera kompetens. Det andra blir att sätta mig in i bolagsstyrningen. Poseidon ingår i Sveriges största allmännyttiga koncern, Framtiden. Genom att kraftsamla koncernen kring ett färre antal mål, kan vi påverka på riktigt.

Vad ser du fram emot i höst?
– Att fördjupa mig i vår plan för stadsdelen Hjällbo, som pekats ut som nationellt utsatt område. Här arbetar vi tillsammans med stadsdelsförvaltning, polis, skola, föreningsliv och boende för att, med koncernen och andra byggbolag, se över möjligheten till nya bostäder.

Vad blir er främsta utmaning?
– För att skapa verklig och hållbar förändring behövs långsiktighet, målmedvetenhet och ekonomisk uthållighet. Det har vi kunnat se i Backa Röd, ett område vi satsat på i tio års tid. Genom att satsa på renovering utifrån husens tekniska förutsättningar i dialog med de boende och i kombination med sociala åtgärder, är Backa Röd idag i det närmaste ett vanligt bostadsområde.

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]