Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 8 april, 2020

Vill ha tydliga besked om krispaket

Nu kräver Fastighetsägarna tydliga besked från regeringen om de praktiska detaljerna i statens hyresstödspaket. Då både näringsidkare och fastighetsägare redan nu drabbas hårt kräver Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo snabba besked så att förhandlingarna kan komma igång.

Det hyresstödspaket på 5 miljarder kronor för andra kvartalet riktat till hyresgäster i krisbranscher välkomnades unisont av fastighetsbranschen tillsammans med Visita och Svensk Handel. Stödet ska kanaliseras via fastighetsägarna och många fastighetsbolag har redan vidtagit åtgärder för att stötta sina lokalhyresgäster och flaggat för att man är beredda till ytterligare insatser.

[ Annons ]

Men för att krispaketet ska kunna användas måste regeringen ge besked om vilka regler som gäller på detaljnivå, till exempel vem och vad som omfattas, så att fastighetsföretag och hyresgäster kan komma överens. Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo menar att det brådskar.

– Regeringen lägger i och med paketet ett stort ansvar på fastighetsägarna att hantera offentliga medel som ska stötta lokalhyresgästerna. Våra medlemmar behöver därför tydliga besked om hur och när stödet får användas för att kunna fatta beslut som funkar för dem och deras hyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

Reinhold Lennebo menar att mindre och medelstora företag som är lokalhyresgäster är särskilt utsatta och det är därför viktigt att stödet primärt kommer dessa till del. På Fastighetsägarna ser man redan nu behov av mera stöd under det tredje kvartalet och som sannolikt kommer att behöva omfatta ytterligare branscher.

– Det finns en stor vilja bland fastighetsägare att försöka hjälpa sina kunder. Många fastighetsägare har redan gått över till månadsinbetalningar, ger olika former av uppskov, hyresreduktion och hyresfria perioder för att underlätta för sina lokalhyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

På Fastighetsägarna har man den senaste tiden upplevt en starkt ökad efterfrågan på rådgivning i hyresfrågor rörande coronakrisen.

– Hela 9 av 10 av landets fastighetsägare är småföretagare och bostadsrättsföreningar vars enda intäkt är hyran. De oroas redan i dag över att inom kort stå med tomma, kostnadskrävande lokaler, utan intäkter. De behöver därför ett tydligt besked av regeringen, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]