Nu börjar förhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen inför nästa års hyresjusteringar i Göteborg. Båda parter delar ambitionen att bli klara före årsskiftet för att undvika retroaktiva höjningar.
Publicerat 25 augusti, 2015

Vill ha årets förhandlingar i hamn före årsskiftet

Nu börjar förhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen inför nästa års hyresjusteringar i Göteborg. Båda parter delar ambitionen att bli klara före årsskiftet för att undvika retroaktiva höjningar.

Fastighetsägarna har skickat ut ett så kallat påkallande och därmed bjudit in Hyresgästföreningen till förhandlingar om nästa års hyresjusteringar för nästan 45 000 lägenheter i Göteborgsområdet.

[ Annons ]

– Det ska löna sig att vara en bra fastighetsägare.
Lars Stjernfeld, affärschef på Fastighetsägarna GFR. 

Förhoppningarna är goda inför årets förhandlingar som berör omkring 100 000 hyresgäster.

– Vi har en bra dialog med Hyresgästföreningen och vi bedömer att de har samma ambition som oss att bli klara före årsskiftet, säger Lars Stjernfelt, affärschef på Fastighetsägarna GFR.

Organisationen vill få till stånd större spridningar i hyresnivåerna. I Göteborg arbetar parterna utifrån ett system som kallas Kvalitetshyra. I systemet tar Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna hänsyn till olika kvaliteter i boendet, som läge, standard och förvaltningskvalitet när den nya hyran förhandlas. Skillnader i områden ska speglas i hyran, liksom skillnader mellan fastigheter i samma område.

– Det ska löna sig att vara en bra fastighetsägare som erbjuder ett bra boende med bra standard och en god förvaltning. Vi är övertygade om att ett ökat fokus på hyresgästernas värderingar kommer att bidra till en bättre fungerande hyresmarknad, säger Lars Stjernfelt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]