Vision för campus Albano i Stockholm där man ska ta tillvara på ekosystemtjänster.
Publicerat 24 januari, 2018

Vill göra campus till experimentområden för biologisk mångfald

Universitet och högskolor måste ta ett mer aktivt samhällsansvar. Det menar Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, som vill göra om Sveriges campusområden till experimentplatser för biologisk mångfald.

När Fastighetstidningen mötte Stephan Barthel för snart fyra år sedan var han bekymrad. Som forskare på Stockholm Resilience Centre ville han få oss att förstå att vi inte skapar verklig hållbarhet genom att enbart fokusera på att minimera vår klimatpåverkan genom energieffektiviseringar. Vi pratade om det då relativt nya begreppet resiliens.

[ Annons ]

Han tog de då långt gångna planerna på att bebygga åkermark nordost om Lund som exempel. Här fanns det uttalade ambitioner om att bygga både hållbart och energieffektivt. Ändå var Stephan Barthel bekymrad.

– När Lund ska växa ut över en av världens bästa jordbruksmarker så väljer man att göra det för att man tycker att det är för dyrt att i stället bygga tätt i innerstaden. Detta samtidigt som staden växer som en svällande flottyrmunk som lämnar ett växande tomt hål i centrum.

Sa han då. Nu som miljöforskare vid Högskolan i Gävle ser han möjligheten att göra skillnad i den egna verksamheten genom att ta ett större ansvar för ekosystemtjänster.

– Vi behöver en hög grad av biologisk mångfald, därför att det ger ett starkare och mer motståndskraftigt samhälle mot klimatförändringar, säger Stephan Barthel.

Tillsammans med forskaren Johan Colding pekar han på att de högre lärosätena bör ta ett särskilt ansvar för nytänkande mot en mer hållbar värld.

–  Det innebär också att använda sina campusområden på nya sätt och därigenom låta dem bli förebilder för och kraftfulla förändringsmotorer i övergången till ett hållbart samhälle, säger Stephan Bartel.

Några av de praktiska exempel de kam tänka sig är att skapa tillgängliga utrymmen och naturområden för ökad biologisk mångfald på campus och uppmuntra medborgare att ta del av utveckling och förvaltning av dessa. Att främja trädgårdsarbete och håll bondens marknader på campus för lokala lantbrukare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]