[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 17 augusti, 2017

Vill flytta hemifrån för ett grönare liv

Att leva mer hållbart än sina föräldrar är för många unga en drivkraft att flytta hemifrån. Detta enligt en undersökning som Veidekke genomfört i samarbete med analysföretaget United Minds.

Föga överraskande hamnar möjligheten att i högre grad kunna välja livsstil, mer privatliv och större eget ansvar överst när unga vuxna listar fördelarna med att flytta hemifrån. Under sommaren frågade United Minds för Veidekkes räkning 1004 unga i åldrarna 15-22 år om deras egen situation, attityder och val, och hur de ser på bostadsmarknaden och framtiden.

[ Annons ]

– Att bygga bostäder tar lång tid. Flera år går från projektering tills någon flyttar in, och därför är framtidsperspektivet viktigt. Samtidigt sker bostadsbyggande ofta utifrån historiska data. Den här undersökningen visar tydligt att vi behöver blicka framåt för att vara relevanta för våra kunder, särskilt för de unga, säger Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke Sverige.
Mer överraskande är nog att nästan var fjärde ung vuxen, eller 23 procent av de svarande, ser möjligheten att leva mer hållbart än sina föräldrar som en fördel med att flytta hemifrån. Många tror också att det i framtiden blir vanligare att välja bostad utifrån miljömässiga aspekter.

– Resultaten stärker vår hypotes om en viktig ung konsumentgrupp som prioriterar både hållbarhet och flexibilitet. Vi tar höjd för att tillgodose deras behov i vår framtida produktion, säger Jimmy Bengtsson.

Många förväntar sig också att arbete hemifrån kommer att öka inom en tioårsperiod. Mindre vanligt än idag förväntas bilkörande bli.

–  Utöver synen på boende visar också undersökningen på ungas tankar kring arbete och arbetsplatsen i sig. Flexibla kontor och arbetsuppgifter kommer sannolikt bli mer vanligt och blir således viktigt när dessa byggnader utformas, säger Jimmy Bengtsson.

Det är ingen förhoppningsfull bild av bostadsmarknaden som tonar fram i undersökningen. En majoritet förväntar sig att det blir vanligare att få vänta med att bilda familj och att tacka nej till arbete eller studier på grund av en hård bostadsmarknad.

–  De flesta unga har alldeles nyligen börjat bekanta sig med bostadsmarknaden, och det talas ofta om den i rätt alarmistiska termer. Jag tror att mediebilden och äldre generationers diskussioner runt matbordet har en stor inverkan på hur unga ser på bostadsmarknaden, säger Sofia Linse, analytiker på United Minds.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]