[ Annons ]

De ökade uthyrningsgraden med 9 procent trots stora utflyttningar. Vid årets slut ägde Catena logistikfastigheter till ett värde av 4,5 miljarder kronor, och flyttar därmed fram positionerna på logistikfältet.
Publicerat 26 februari, 2015

Vill bli störst inom logistik

De ökade uthyrningsgraden med 9 procent trots stora utflyttningar. Vid årets slut ägde Catena logistikfastigheter till ett värde av 4,5 miljarder kronor, och flyttar därmed fram positionerna på logistikfältet.

Catenas bokslutskommuniké för 2014 avslöjar ökade hyresintäkter och en utdelning om 3,00 kronor per aktie.

[ Annons ]

Fjolårets hyresintäkter ökade med 36 procent till 431,3 Mkr (316,8). Driftsöverskottet ökade med 47 procent till 325,7 Mkr (221,3).

Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 204,9 Mkr (147,0) och årets resultat blev 344,2 Mkr (138,4), motsvarande ett resultat per aktie om 13,49 kr (9,81).

– Vi är en god bit på väg att etablera Catena som Sveriges ledande logistikfastighetsbolag, säger Catenas vd Gustaf Hermelin. Vi noterar, trots stora avflyttningar om drygt 100 000 kvm, en mycket positiv utveckling av uthyrningsgraden, där vi inte bara fyller avflyttade ytor utan även fyller tidigare outhyrda ytor och då får en uthyrningsgrad per årsskiftet som uppgår till hela 96 procent, att jämföra med 87 vid ingången av året.

Den nya detaljplanen för stadsutvecklingsprojektet ”Haga Norra” i Solna vann laga kraft under andra halvan av 2014. Även detaljplanen för den med Peab samägda exploateringsfastigheten i Sunnanå utanför Malmö vann laga kraft under året och byggandet av en ny terminal på fastigheten har redan påbörjats.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]