[ Annons ]

Publicerat 28 oktober, 2015

Borås vill bli bäst på internethandel

Borås satsning på textilindustri och logistik fortsätter att utveckla staden. Men för en fortsatt positiv utveckling behövs nu ytterligare satsningar på infrastruktur.

Näringsliv

[ Annons ]

Borås har en lång tradition som handels- och textilstad. Även om det mesta av produktionen har flyttats utomlands är staden fortfarande ett nav för mode och design. Textilindustrin har även fört med sig att många postorderföretag  lokaliserats till Borås. Idag satsas det på att nyttja ortens spetskompetens inom postorder och logistik för att bli ledande på internethandel.

Kontor
Många kontors- och utbildningslokaler i Borås inryms i fastigheter som tidigare varit konfektionslokaler. Ett exempel är Svenskt Konstsilkes gamla fabrik ”Simonsland” där första etappen av utvecklingen till en ny stadsdel är färdigställd, med bland annat det textila klustret ”Textile Fashion Center”.

Även Borås drabbades av regementsdöden på 1990-talet. Efter att Älvsborgs regemente lagts ner byggdes de militära kaserner om till kontor. ICA Bank hyr till exempel en hel kasern för sitt kundcenter. Skapandet av nya kontorsytor har därför i huvudsak skett genom ombyggnad och inte nyproduktion. I kvarteret Horngäddan planeras dock vid sidan av Gina Tricots huvudkontor för ytterligare nyproduktion, där ett rättscentrum med polis, åklagare, tingsrätt och häkte samlas på ett ställe. De senaste tre åren har kontors-hyrorna i A-läge sett till medianvärde varit stabila, men med en tendens till ökade topphyror. I B- och C-lägen bedöms medianhyrorna ha stigit från relativt måttliga nivåer och vakansgraderna bedöms generellt ha varit relativt oförändrade.

Handel
Borås viktigaste handelsplatser är centrum och Knalleland. Fastigheterna i Knalleland ägs av ett flertal fastighetsägare och har under senare år haft vissa problem med vakanser. I juni 2015 kommunicerades att två större fastigheter i Knalleland får nya ägare, då Storknallen och Knallerian förvärvades av fastighetsbolaget Agora. Köpen innebär en ägarkoncentration som ger förutsättningar att stärka Knalleland. Från kommunalt håll utreder man i Viared Östra möjligheterna för ett större handelsområde. Detaljplanearbetet är påbörjat men likt många andra områden med utvecklingsmöjligheter i Borås kan inget beslut tas innan utredningen av Götalandsbanans sträckning klarlagts.

Bostäder
De två senaste åren har befolkningen ökat med över 1?000 personer per år och till 2019 förväntar sig kommunen en ökning med ytterligare närmare 5?000 personer, men produktionen av bostäder har inte matchat befolkningsökningen. På det tidigare regementet pågår produktion av 24 lägenheter och området kommer på sikt innehålla 1?000 nya bostäder. Riksbyggens senaste förvärv är Borås Wäfveris gamla lokaler vid Viskans Strand. Närmare 300 bostäder bedöms kunna uppföras på fastigheten. I Norrby finns ett obebyggt markområde längs järnvägen, med ett mycket centralt läge. Borås stad vill utveckla marken till en ny stadsdel med upp till 1 500 lägenheter som skulle binda ihop det befintliga Norrby med centrum.

Investeringsmarknad
Affärsvolymen i Borås har under 2014 och 2015 varit betydligt högre än under 2010–2013. Under 2015 har det omsatts flera större fastigheter inom handel och logistik i Borås. NREP sålde i maj 28 logistikfastigheter i Norden. Fyra av dessa, omfattande nära 150 000 kvadratmeter, återfinns i Viared. Agora förvärvade i juni två gallerior i Knalleland. Knallerian, cirka 22 500 kvadratmeter, har förvärvats från Diligentia för 190 miljoner kronor medan Storknallen, cirka 14 500 kvadratmeter, har förvärvats från NIAM för över en miljard. Knut Hansson förvärvade i maj Erlahuset av Kanico. Fastigheten är en ombyggd tekobyggnad om cirka 10 500 kvadratmeter.

Slutsats
Borås har på ett framgångsrikt sätt tagit vara på den kompetens som finns på orten och utvecklats till Sveriges textilhuvudstad och ett logistiknav. Den viktigaste faktorn för att Borås ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt är sannolikt att Götalandsbanan byggs, en höghastighetsjärnväg som ska knyta ihop Göteborg och Stockholm. Möjlig byggstart för sträckan mellan Göteborg och Borås är 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]