Foto: Shutterstock.
Publicerat 30 april, 2019

Viktoria Park bygger hyresrätter

Victoria Park bygger bostäder i stadsdelen Hässleholmen i Borås. Det handlar om 16 hyresrätter och byggstart är satt till september.

De 16 lägenheterna är en förtätning på en befintlig fastighet bestående av 350 lägenheter, Viktoria Park ägt sedan 2016.

[ Annons ]

– Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall nyttja äldre byggrätt på fastigheten, skapar vi ett tillskott på 16 nya lägenheter med BOA på cirka 800 kvadratmeter, säger Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park

Byggstart beräknas påbörjas under september 2019 med beräknad inflyttningsstart april 2020. Bygglov är sedan tidigare beviljat.

Viktoria Parks ambition är att skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. För närvarande bedöms Victoria Parks totala förtätningspotential till 255 600 BTA kvadratmeter med ett marknadsvärde om 273 miljoner kronor, omfattande drygt 3 200 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagande av ny detaljplan.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]